Werkplaats Het Groene Woud

Uitleg over streeknetwerk Het Groene Woud

Dit is een aanbod door Johan


Uitleg over streeknetwerk Het Groene Woud

In een persoonlijk gesprek kan ik je uitleggen wat het streeknetwerk Het Groene Woud is en wat dat mogelijk kan betekenen om jouw initiatief verder te helpen

 



Opmerkingen

Projecten die bijdragen aan versterking natuur, landschap en cultuurhistorie


Opmerkingen

Projecten die bijdragen aan versterking natuur, landschap en cultuurhistorie

Wij bieden

Advies / expertise, Ruimte / locatie

Advies / Expertise op het gebied van

Financiering zoeken en werven, Klankbord / sparring partner, Projectplan / businessplan

Ruimte / locatie

Vergaderruimte