Werkplaats Het Groene Woud

Voedseltuin Landpark Assisie Biezenmortel

Dit is een initiatief van John


Voedseltuin Landpark Assisie Biezenmortel

In maart 2014 hebben we een voedseltuin aangelegd op het landpark Assisie. Deze voedseltuin produceert vers voedsel voor de voedselbank die sinds oktober 2013 ook op hetzelfde terrein is gevestigd. 

Zie op youtube en zoek op Samentuinen Haaren.


Wij doen dit door

Productie, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Duurzaamheid, Leefbaarheid, Sociale cohesie, Voedsel

Voor

Mensen die leven onder de armoedegrens

Wij denken Er zijn nu 14 deelnemers (gezinnen) van de voedselbank. Maar dat aantal is sterk groeiende. Wat over is, gaat naar Boxtel Voedselbank. mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Haaren