Werkplaats Het Groene Woud

Steunouder

Dit is een initiatief van Maria


Steunouder

Ouders kunnen soms door allerlei oorzaken de verzorging en opvoeding (tijdelijk) moeilijk alleen aan. Daarvoor zijn steunouders. 
Steunouders zijn de "tante en oom", "oma en opa" bij wie het kind thuis terecht kan, een of meer dagdelen per week. De steunouder biedt het kind een aanvullend thuis en biedt daarmee de ouder(s) sociale steun. Steunouders zijn vrijwilligers die begeleid worden door een professionele organisatie. 


Wij doen dit door

Ontmoeting, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Sociale cohesie, Welzijn, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

Kinderen, Mensen met een fysieke beperking, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking, Ouders, Vrijwilligers

In

Nederland