Werkplaats Het Groene Woud

Natuur- en landschapsprojecten

Dit is een aanbod door Orbis


Natuur- en landschapsprojecten

Advisering initiatieven op het gebied van natuur-en landschapsontwikkeling. Gratis eerste adviesgesprek voor initiatiefnemers. 15% korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen voor opstellen/uitwerken inrichtingsplan, beplantingsplan of subsidie aanvraag


Wij bieden

Advies / expertise

Advies / Expertise op het gebied van

Milieu-technische ondersteuning, Projectplan / businessplan