Werkplaats Het Groene Woud

elektrische sloep en de exploitatie ervan (deel 2)

Dit is een initiatief van R.


elektrische sloep en de exploitatie ervan (deel 2)

Verdere uitwerking elektrische sloep en de exploitatie ervan. Continuering van ons vorige project "Project Elektrisch varen met een stille sloep", refererend: http://www.werkplaatshetgroenewoud.com/overzicht/1475/ Hoofddoelen van deze projectaanmelding / initiatief: 1. Onderzoek en verwerving van informatie over het vaargebied (cultuurhistorie, lokale flora en fauna biotopen, monumenten, nader in te vullen en nog te onderzoeken interessegebieden in dit vaargebied) 2. Marketingmogelijkheden en werkende marketingtools voor het verkopen van sloeptochten op "aanhaakmomenten" 3. Exploitatie door vrijwilligers? Ad 1. Eindresultaat: Flyer, boekje met en voor relevante informatie voor de deelnemers (toeristen, onderzoekers, biologie en natuur geïnteresseerden) Ad 2. Aanhaakmomenten zijn vaste tijdvakken waarin de sloep paraat ligt, zodat mensen niet perse op reservering hoeven deel te nemen, maar gewoon als men er zin in heeft. Eindresultaat: Communicatie voor toeristen en deelnemers, zodat zij weten wanneer ze aan kunnen haken. Ad 3. Onderzoek naar mogelijkheden voor vrijwilligers in dit exploitatieplan. Meer informatie Rob Strik 06-45302129 robstrik@gmail.com

Wij doen dit door

Educatie, Evenement, Film, Onderzoek, Voorlichting, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Erfgoed, Geschiedenis, Landschap platteland, Lokale economie, Natuur, Recreatie en toerisme

Voor

Gezinnen, Ondernemers, Volwassenen, Vrijwilligers

Wij denken 50000 plus mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland