Werkplaats Het Groene Woud

Spelenderwijze energie bewust

Dit is een initiatief van Kinderboerderij

Wij denken ongeveer € 21.650,00 nodig te hebben en zoeken een donatie/subsidie van € 18.150,00. Wij kunnen zelf € 3.500,00 betalen. Wij hebben advies/expertise op het gebied van Projectplan / businessplan, Tekst- / webredactie.