Werkplaats Het Groene Woud

Platform Mantelzorg voor Beginners

Dit is een initiatief van Bureau Hint en Wenk


Platform Mantelzorg voor Beginners

Mantelzorger ben je niet, mantelzorger word je!

Wat? Bureau Hint en Wenk wil een platform ontwikkelen voor mensen die geen of weinig ervaring hebben in het regelen van diensten en hulpmiddelen in de thuissituatie.

Mensen kunnen snel algemene informatie krijgen over alles rond zorg /begeleiding / hulp aan huis, diensten, hulpmiddelen, financiën, etc.

Het platform www.mantelzorgvoorbeginners.nl biedt een totaal overzicht van alle aspecten die het mogelijk maakt om zo lang mogelijk thuis wonen mogelijk te maken:

- Het biedt een overzicht van alle lokale diensten op basis van een concrete vraag, inclusief: website links, geolocatie. Hierdoor kan de consument sneller een keuze maken.

- Informatie in helder taalgebruik waarbij niet alleen de 'vaktermen' worden uitgelegd maar ook de weg tot een bepaalde dienst of product. Een voorbeeld is  'persoonlijke verzorging'. Op de website wordt niet alleen uitgelegd wat 'persoonlijke verzorging' betekent maar ook welke organisaties dit aanbieden, hoe dit gefinancierd wordt.

- Informatie over hulpmiddelen; praktisch, aanpassingen in en om het huis, wetgeving (AWBZ, WMO, ZvZ), maar ook geolocatie met lokale thuiszorgwinkel.

- Financiën; indicatievormen (PGB, ZIN), eigen bijdrage (het CAK) huishoudelijke hulp in huis, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, mantelzorg, linken naar relevante websites.

- Een vergelijkingssite van hulpmiddelen voor de thuissituatie (b.v. hoog/laag bed etc.) door kwalitatief goede leveranciers. Inclusief inhoudelijke informatie over hulpmiddelen en financiën.  Een dergelijke vergelijkingssite bestaat nog niet.

- Overzicht van E-health toepassingen en domotica mogelijkheden. Het gaat om overzicht van toepassingen te gebruiken om langer thuis wonen mogelijk te maken én rechtstreeks voor de consument te verkrijgen.

 

 

 


Wij doen dit door

Internet/ICT, Productie, Voorlichting, Website

Op het gebied van

Innovatie, Mobiliteit, Welzijn, Zelfredzaamheid, Zorg

Voor

Alleenstaanden, Buurtbewoners, Gezinnen, Ouderen, Ouders, Zieken

Wij denken veel mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Nederland