Werkplaats Het Groene Woud

Bosch stadssmederij

Dit is een initiatief van onbekend


Bosch stadssmederij

Deze smederij geeft jongeren die een grote afstand hebben op de arbeidsmarkt een grote kans op de arbeidsmarkt. De smederij geeft kunstenaars een plaats om tegen een gereduceerde vergoeding te kunnen experimenteren met oude technieken. De maatschappij kan er workshops volgen die ondersteund wordt door de jongeren van de smederij.


Wij doen dit door

Educatie, Ontmoeting, Re-integratie, Therapie, Workshop

Op het gebied van

Arbeidsparticipatie, Cultuur, Kunst, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale cohesie, Zelfredzaamheid

Voor

(ex)verslaafden, Jongeren, Kansarmen, Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking

Wij denken 60.000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

's-Hertogenbosch
Dit is ook interessant...